תחומי התמחות

שימוע פלילי

הליך שימוע פלילי הוא הליך שמתקיים לפני הגשת כתב אישום בעניינו של אדם. מטרתו של הליך זה היא לתת לחשוד הזדמנות להציג את טענותיו בפני רשויות התביעה לפני שיחלו ההליכים הפליליים בבית המשפט.

ייצוג בוועדות משמעת של סטודנטים

במוסדות להשכלה גבוהה, יש תקנון אשר מסדיר את פעילות הסטודנט מול המוסד האקדמי. בין היתר, כולל התקנון התייחסות לעבירות משמעת שעלולות להתבצע על ידי הסטודנט.

עורך דין פלילי

עורך דין פלילי עוסק בתחומים השונים של המשפט הפלילי, ותפקידו הוא להגן על הלקוח שלו. חוק העונשין, לבו של המשפט הפלילי בישראל, מכיל יותר מ-500 סעיפים, ומפרט את עקרונות המשפט הפלילי, וכן סדרה ארוכה של עבירות פליליות והעונש בגינן.

חקירה במשטרה

חקירה במשטרה מתחילה לרוב בהגשת תלונה במשטרה. עם זאת, חקירה במשטרה יכולה להיפתח גם בעקבות מידע מודיעיני שהגיע למשטרה אודות עבירה שבוצעה. חקירה במשטרה אינה פעולה נעימה - לא למי שכבר נחקר בעבר, ובוודאי לא לאדם שזו ההיתקלות הראשונה שלו עם החוק.

מחיקת רישום פלילי

על פי דין, משטרת ישראל מנהלת שני מאגרי מידע ממוחשבים שונים אודות הליכים פליליים: האחד - רישום פלילי במרשם הפלילי. המרשם הפלילי כולל רישומים בנוגע להליכים פליליים שהבשילו להגשת כתב אישום, ואשר הסתיימו בהכרעה שיפוטית.

דין משמעתי

כל הגופים במדינת ישראל כפופים לדין הפלילי. בנוסף, לכל גוף יש את דיני המשמעת הייחודיים לו. דין משמעתי, המהווה הליך מעין פלילי, עוסק בהפרת חוקים, כללים או תקנות שנהוגים בארגון מסוים. בהתאם לכך, עבירות דין משמעתי לעובדי מדינה יכולות להיות שונות מעבירות משמעת במגזר הפרטי.

דילוג לתוכן