דין משמעתי

מהו דין משמעתי? על מי הוא חל ומדוע חשוב להיוועץ בעו"ד?

כל הגופים במדינת ישראל כפופים לדין הפלילי. בנוסף, לכל גוף יש את דיני המשמעת הייחודיים לו. דין משמעתי, המהווה הליך מעין פלילי, עוסק בהפרת חוקים, כללים או תקנות שנהוגים בארגון מסוים.

בהתאם לכך, עבירות דין משמעתי לעובדי מדינה יכולות להיות שונות מעבירות משמעת במגזר הפרטי.

דיני המשמעת הייחודים לכל גוף קובעים מה ייחשב לעבירת משמעת, כיצד תיערך הבדיקה בנושא, מהם סדרי הדין, מהו אופי והרכב הגוף שבפניו יידון המקרה ומהי הענישה.

ניהול הליכי משמעת

כל גוף או ארגון רשאי לקבוע את הטריבונל (בית דין פנימי) אשר ינהל את הליכי הדין המשמעתי. במקרה של הגשת קובלנה משמעתית כנגד עובד בארגון תוקם ועדת משמעת אשר תנהל את ההליך המשמעתי.

הוועדה תבצע הליך שיפוט משמעתי הכולל בדיקה של הטענות, הצגתן בפני העובד ומתן אפשרות לאותו אדם להתגונן מול טענות אלו.

אם העובד יימצא אשם בעבירות המשמעת המיוחסות לו, הוועדה או הגוף המוסמך לכך יהיו רשאים לנקוט באמצעים משמעתיים, כגון: התראה, נזיפה, קנס, השעיה זמנית מהתפקיד או השעיה לצמיתות.

אם יימצא, כי בנוסף לעבירות המשמעת עבר העובד על חוקי המדינה ידווח על כך הארגון לרשויות המתאימות.

מקצועות שנמנים עם ההליך המשמעתי

מקצועות רבים הוסדרו בחוק כנמנים עם ההליך המשמעתי והם נחלקים למספר קבוצות עיקריות:

* בעלי מקצועות טעוני רישוי, למשל: מקצועות הרפואה – רופאים, רופאי שיניים, רוקחים, מקצועות פרא-רפואיים ורופאים ווטרינריים. 

העונשים המשמעתיים של העובדים במקצועות אלו יוטלו ע"י שר הבריאות או מי שהסמיכו לכך, בהתאם לדו"ח של וועדת המשמעת שיועבר אליו.

רואי חשבון – עבירות משמעת של רואי חשבון יידונו במועצת רואי החשבון. המועצה יכולה להחליט על אמצעי משמעת שיוטלו על רואה החשבון לאחר הליך חקירתי שיבוצע ע"י המועצה או אחד מחבריה.

עורכי דין – חוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 מגדיר מגוון רחב של פעולות והתנהגויות אסורות על עורכי דין, כגון התנהגות שאינה הולמת את המקצוע עריכת דין, מעשים הפוגעים בכבוד המקצוע עריכת דין, וכן עבירות חמורות כמו: הפרת חובת נאמנות ומסירות ללקוח. ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין תדון בתביעה משפטית כנגד עורכי הדין.

פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, יועצי השקעות, יועצי מס, שמאי מקרקעין, מהנדסים ואדריכלים: הסמכות להעמיד לדין ולשפוט על קיום עבירות המשמעת נתונה לוועדת משמעת או ועדת אתיקה עצמאיות.

קבוצות נוספות אשר כפופות לדין משמעתי

* עובדי מדינה והמגזר הציבורי – עובדי מדינה וכל עובד ציבור כפופים לכללי האתיקה לעובדי מדינה, שנקבעים ע"י נציבות שירות המדינה בתקשי"ר (תקנון שירות המדינה).

עובד מדינה שעבר עבירת משמעת יובא לדין משמעתי בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה. בית הדין שידון בעניינו של העובד רשאי להורות על השעיית העובד ואף לנקוט נגדו אמצעים חמורים יותר.

* דין משמעתי בצבא ובשב"סגם לקבוצות אלו, דין משמעתי ייחודי. בצבא, הדין המשמעתי יתקיים בפני קצין שיפוט. שיפוט בדין משמעתי ייעשה רק ביחס לעבירות צבאיות, אשר העונש בגינן לא עולה על שלוש שנים.

באשר לשירות בתי הסוהר- בהתאם להוראות פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971, סוהרים המשרתים בשב"ס כפופים לדין משמעתי.

* סטודנטים – סטודנטים כפופים לתקנון במוסד להשכלה גבוהה שבו הם לומדים. הפרה של התקנון וביצוע עבירות משמעת כמו: העתקה בבחינה, זיוף בחינה וכד', עלולים להוביל להטלת אמצעים משמעתיים חמורים – החל מחיוב הסטודנט לעבור מחדש את הקורס במסגרתו בוצעה העבירה ועד להשעייה לצמיתות מהלימודים האקדמיים.

התייעצות עם עו"ד

להליך משמעתי עלולות להיות השפעות מרחיקות לכת, בין אם מדובר בעובד, חייל או סטודנט.

על כן, אם נפתח נגדך הליך משמעתי, מומלץ להיוועץ מהרגע הראשון בעו"ד מומחה בדין המשמעתי, על מנת לקבל ייעוץ וייצוג מקצועי ולנסות למנוע השעיה או הטלת סנקציה אחרת. 

לעו"ד חדוה לוין ניסיון רב בייצוג רופאים, שוטרים, סוהרים חיילים, סטודנטים ובעלי מקצוע אחרים בהליכים משמעתיים, והיא מייצגת את לקוחותיה בוועדות המשמעת ובכל הערכאות הנדרשות.

אודות

משרד עוה"ד חדוה לוין הוקם בשנת 1991, ועוסק במשפט פלילי, בדין משמעתי, בדגש על רשלנות רפואית.
עו"ד חדוה לוין פועלת כעורכת דין מזה כ-40 שנה. בעלת תואר ראשון במשפטים ((LL.B מאוניברסיטת בר-אילן משנת 1981.

תחומי התמחות

לייעוץ ראשוני

דילוג לתוכן